Välkommen till Chemik Lab AB


Chemik Lab AB utför avancerade analyser avseende organiska ämnen i prover som tagits i den inre och yttre miljön.

Chemik AB´s största provvolymer avser prover på sk 'sjuka-hus'. Uppdragsgivarna utgör bla miljöförvaltningar över hela landet, försäkringsbolag, utredningsbolag, byggföretag, fastighetsförvaltare etc.

Chemik Lab AB utför dessutom analyser åt olika
forskningsinstutioner både inom och utanför Sverige,
som en del i olika utvecklingsprojekt.

Jan Kristensson
Aktuellt
Chemik Lab AB
Pl. 10840 Gribby
761 72 Norrtälje
Telefon: 0176-22 70 14  070-631 24 97
Fax: 0176-22 73 07
E-post: jan.k@chemik.se